Det går åt fel håll – ökad klimatpåverkan trots pandemin

Mariefreds Tidning Måsen V31 2021 (länk till artikel)


Det går åt fel håll – ökad klimatpåverkan trots pandemin

Ingen kan ha undgått att nyhetsmedierna dagligen rapporterar en skrämmande ökning av klimatrelaterade katastrofer. De senaste 20 åren har över 1,2 miljoner människor dött i mer än 7000 katastrofer, där de flesta har varit en konsekvens av klimatförändringar. Och det går fortsatt åt fel håll. Förra året var ett av de tre varmaste åren som uppmätts och enligt prognoserna blir 2021 ännu varmare. Under 2020 steg den globala medeltemperaturen till 1,2°C över förindustriell nivå.


Ökande mängd växthusgaser trots pandemin
FNs senaste rapport om klimatet i världen konstaterar att 2020 är ett av de varmaste åren man mätt upp. Coronapandemin bromsade inte klimatförändringen som man kanske skulle kunna tro - under 2020 fortsatte i stället mängden växthusgaser att stiga i atmosfären. Den ekonomiska avmattningen till följd av pandemin minskade tillfälligt utsläppen av växthusgaser, men hade ingen märkbar effekt på koncentrationerna i atmosfären. Även om det var en förhållandevis stor minskning så var utsläppen under 2020 fortfarande mycket höga och därför fortsätter också koncentrationerna att öka. För att det ska börja minska krävs att mer koldioxid tas bort från atmosfären än vad som tillförs. Detta betyder antingen att utsläppen måste ner till nära noll, eller att man på artificiell väg fångar in och tar bort motsvarande mängd koldioxid från atmosfären - eller mer troligt en kombination av båda, enligt SMHI.


Förändringar i havet och stigande havsnivåer
Havet tar upp omkring 23 procent av de årliga mänskliga utsläppen av koldioxid och mildrar på så sätt klimatförändringen, men när koldioxiden reagerar med havsvattnet leder det till havsförsurning vilket i sin tur minskar kapaciteten att ta upp koldioxid, så det blir en ond cirkel. Även den globala medelhavsnivån fortsatte att stiga under 2020 och den genomsnittliga trenden sedan 1993 är en global havsnivåökning med drygt 3 mm/år. Vi kan se många konsekvenser runtom i världen på hur en höjd havsnivå påverkar våra samhällen.


Extremvädret ger konsekvenser för människor
Mer än 50 miljoner människor drabbades av olika typer av katastrofer under pandemins första sex månader. De flesta av dessa katastrofer var klimatrelaterade, till exempel översvämning, torka och storm. Pandemin förvärrade ännu mer för dessa människor genom hälsorisker vid evakuering, räddning och återhämtning samt osäkerheter i livsmedelsförsörjningen. Väderrelaterade händelser har lett till att uppskattningsvis 23 miljoner människor årligen tvingats lämna sina hem de senaste tio åren.


FNs klimatpanel sammanställer kunskapsläget just nu
Just nu pågår ett digitalt möte där FNs klimatpanel IPCC samlar representanter från medlemsländerna för att sammanställa rapporten ”Den naturvetenskapliga grunden”. Det är en omfattande sammanställning av över 14 000 vetenskapliga artiklar som visar det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier. SMHI är den svenska kontaktpunkten för FNs klimatpanel och har två representanter med på mötet.


Att få ännu mer kunskap om och belägg för hur vår livsstil påverkar klimatet gör att det blir tydligare och förhoppningsvis enklare att bedöma vilka ändringar vi behöver göra för att minska vår negativa klimatpåverkan. I såväl tidigare som kommande krönikor kommer jag att fortsätta att dela med mig av tips och inspiration om hur vi alla kan bidra genom att ställa om till en mer hållbar livsstil.