Klimatsmarta och hållbara energitips

Mariefreds Tidning Måsen 190416


Klimatsmarta och hållbara energitips


Energi behövs till det mesta - både sånt vi behöver, vill ha eller göra. All energi som används påverkar klimatet, men hur stor den påverkan blir beror på vilken energikälla som används. Allra bäst är förstås att undvika att använda energi och att hushålla med den energi man köper. Därför är det första man bör göra att se över vilken energianvändning som kan minskas och sparas in.


Minskad energianvändning i hemmet

I sin bostad kan man spara energi genom enkla saker som att duscha kortare stunder, köpa energieffektiva lågenergilampor, koka vatten i vattenkokare i stället för på spisen, inte blockera värmeelement med möbler och stänga av apparater och lampor som inte används. Vårt beteende i vardagen påverkar hur mycket energi som går åt och även om de olika åtgärderna var för sig låter obetydliga finns det mycket energi att spara. Bara att sänka inomhustemperaturen med en grad minskar energianvändningen för uppvärmning med cirka fem procent! Då sparar man dessutom pengar, så det finns flera anledningar att vara sparsam med energi.


Förnybar energi har mindre klimatpåverkan

Vilken typ av energislag vi väljer att köpa för att värma upp vår bostad eller till hushållselen avgör hur stor miljöpåverkan blir. Förnybara energikällor från exempelvis vatten, vind och sol ger betydligt mindre klimatpåverkan än de fossila, icke förnybara energikällorna kol och olja. De förnybara energikällorna flödar hela tiden och fylls ständigt på, medan de fossila består av just fossilt material som är många miljoner år gammalt och dessutom kommer att ta slut förr eller senare. I Sverige är mer än hälften av den energi som används förnybar, men för att vi ska få ner de klimatpåverkande utsläppen ytterligare behöver vi alla hjälpas åt.


Vi måste minska våra utsläpp

Sveriges konsumtionsrelaterade utsläpp ligger på cirka tio-elva ton per person och år, medan en hållbar nivå ligger på 1-2 ton. Om alla levde som vi gör i Sverige skulle det behövas 4,2 jordklot, så det är ingen tvekan om att vi behöver se över vår livsstil. I Sverige behöver koldioxidutsläppen nå noll senast år 2030 för att undvika omfattande effekter på vårt klimat och vi behöver alla hjälpas åt för att få ner de klimatpåverkande utsläppen.


5 energitips som är bra för plånboken och klimatet

  • Byt till förnybar, helst Bra Miljöval-märkt el
  • Var sparsam med den el du köper
  • Välj energieffektiva apparater och lampor - släck och stäng av när de inte används
  • Undvik stand by-läget på tekniska prylar och använd energisparfunktionen på dator och mobil
  • Sänk temperaturen inomhus