Färdas klimatsmart och omtänksamt

Mariefreds Tidning Måsen V20 2021


Färdas klimatsmart och omtänksamt

Det närmar sig sommar och semestertider! I år kanske vi kan börja resa så smått igen, men vi behöver fortfarande vara omtänksamma och visa hänsyn – även mot klimatet och miljön – när vi väljer på vilket sätt vi färdas, både på semestern och i vardagen.


En tydlig trend på senare år är att semestra på hemmaplan (hemester) eller inom Sveriges gränser (svemester). Både på grund av pandemin, men även av klimatskäl, väljer allt fler att inte resa så långt på sin semester. Självklart avgör det vilket färdmedel man väljer när väl är dags att förflytta sig, om det har mer eller mindre påverkande på klimatet och miljön.


En av de största utmaningarna för miljöarbetet, i Sverige såväl som internationellt, är att minska transporternas negativa påverkan på klimatet och miljön. Utsläppen från trafiken skadar inte bara vår miljö, utan även människors hälsa. Förbränning av fossila bränslen står för det största bidraget till växthuseffekten och det svenska transportsystemet är idag starkt beroende av fossila bränslen. Inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser enligt siffror från Naturvårdsverket och flygets klimatpåverkan är stor och ökande. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 1990-talet och vårt internationella flygande svarar för lika stora utsläpp som all bilkörning i Sverige.


Så, om man vill förflytta sig klimatsmart och göra vad man kan för att minska sin negativa miljöpåverkan är det bra att tänka till innan man väljer transportmedel – både på semestern och i vardagen. En del resor kan även undvikas helt genom att man till exempel handlar eller umgås på nätet, planerar sina resor mer noggrant och gör flera ärenden under samma resa.


Gå eller cykla
Allra bäst för klimatet är att ta sig fram för egen maskin genom att gå eller cykla, och att det samtidigt är både billigt och det bästa för hälsan är ju perfekt. Kanske kan du ställa bilen och i stället gå eller cykla till affären, skolan eller jobbet i alla fall några gånger i veckan. En ryggsäck eller rejäl cykelkorg är bra hjälpmedel om man har mycket att bära.


Res tillsammans med buss eller tåg
Att åka flera tillsammans ger såklart lägre utsläpp per person och kanske ger det även möjlighet att använda restiden till något annat, som att läsa, lyssna på musik, spela spel eller vila. Ibland kan tidsaspekten eller flexibiliteten i resplanerna vara svåra att få till med kollektiva färdmedel, men med lite planering och god vilja behöver det inte vara så svårt.


Ställ bilen eller samåk med andra
För de flesta skulle det ha störst effekt på klimatet att resa mindre med bil. Bilåkandet står för nära 20 procent av Sveriges totala klimatutsläpp och omkring 75 procent av sträckan vi reser inom Sverige på en dag sker med bil. Många av bilresorna görs dessutom ensam - i genomsnitt är vi 1,2 personer per bilresa. Om bilen är det smidigaste färdmedlet till jobbet är samåkning med en kollega eller granne ett klimatsmart alternativ. Att åka ensam i en bil driven av bensin eller diesel ger ungefär lika stor klimatpåverkan per kilometer som när du sitter i flygplan, så ska du bila själv till semestermålet bör bilen tankas med förnybara drivmedel om det ska betraktas som ett klimateffektivare alternativ än flyg, baserat på Naturvårdsverkets schablonsiffror för utsläpp per personkilometer med olika färdmedel.


Undvik att flyga
Att flyga är ett av de sämsta resvalen med tanke på klimatet. Under 2020 minskade flygresorna kraftigt på grund av pandemin, men tidigare har flyget stått för mellan fyra och fem procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Med undantag för den nuvarande nedgången har vårt flygande ökat snabbt och därmed utsläppen. Åtgärder som biobränslen och bränslesnålare flygplan räcker inte till för att motverka effekterna på utsläppen av vårt ökande flygande, så vi behöver helt enkelt se till att undvika att flyga så mycket det bara går för klimatets skull.


Kanske kan ändå pandemin föra med sig att vi börjar resa och semestra på ett annat sätt som är mer skonsamt för vår miljö och klimatet. Att upptäcka sina närområden och färdas klimatsmart får helt enkelt bli sommarens stora trend!