Global hållbarhet inte bara miljöfrågor

Mariefreds Tidning Måsen 200309


Global hållbarhet inte bara miljöfrågor

I dessa tider med oro för både virus och börsras kan det kännas lite fånigt att skriva om vardagliga tips för hur man kan leva mer hållbart, men samtidigt hänger allt ihop. Världen kommer väldigt nära när sådant här drabbar oss. Jag väljer därför att zooma ut lite och prata om hållbarhet i en vidare mening.


Hållbarhet förknippas ofta med klimat och miljö, men är mycket bredare än så. Begreppet hållbar utveckling dök för första gången upp i den så kallade Brundtland-rapporten som skrevs på uppdrag av FN redan 1987. Där definieras hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Den definitionen gäller fortfarande och enligt den handlar hållbar utveckling om tre dimensioner:


  • Ekologisk hållbarhet – att hushålla med våra naturresurser så att de räcker till kommande generationer. Det innebär att ta hand om vår miljö, vatten, luft, mark och djurliv.
  • Social hållbarhet – att långsiktigt ta vara på grundläggande mänskliga rättigheter. Det handlar bland annat om rättvisa arbetsförhållanden i utvecklingsländer som producerar mycket av det vi konsumerar, så att de som odlar vårt kaffe, bananer och annat kan leva på sin lön och har möjlighet att låta sina barn gå i skolan.
  • Ekonomisk hållbarhet – att motverka fattigdom utan att påverka social eller ekologisk hållbarhet negativt.


Som ett stöd för både världens ledare, företag och även alla oss vanliga medborgare har FN formulerat 17 globala hållbarhetsmål. Syftet med målen är att år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling, därför kallas de även Agenda 2030. Mål 3 handlar om hälsa och bland annat om att bekämpa smittsamma sjukdomar, så även om det låter stort och övergripande så berör de oss alla, varje dag – inte minst i dessa tider av virus och börsoro.