I Greta Thunbergs fotspår: så minskar du din klimatpåverkan

Mariefreds Tidning Måsen 190318


I Greta Thunbergs fotspår: så minskar du din klimatpåverkan

I fredags var vi många som deltog i de världsomspännande aktiviteter för klimatet som initierats av 16-åriga Greta Thunberg. På Rådhustorget i Mariefred var vi ett drygt hundratal personer – såväl skolbarn som vuxna – som samlades för att visa att klimatet är en viktig fråga för oss. Greta har sagt att hon kommer att fortsätta skolstrejka utanför riksdagen varje fredag ända tills Sveriges klimatpolitik ligger i linje med Parisavtalet. Det är alltså främst beslutsfattarna hon riktar sin protest till, men det går inte att komma ifrån att vi alla behöver bidra för att minska de klimatpåverkande utsläppen tillräckligt mycket för att undvika katastrofala följder.

Vi har redan sett konsekvenser av klimatpåverkan, även här i Sverige. Den onormalt varma och torra sommaren 2018, som orsakade både torka och skogsbränder, fick många att vakna upp och inse att det är på riktigt, att det är allvar nu - och det är bråttom. Om man ska tro världens forskare i FNs klimatpanel har vi bara 10-11 år på oss att vända kurvan av en ökande temperatur. Enligt dem är det inte försent ännu, vi har kunskapen och till viss del tekniken för att minska våra utsläpp drastiskt. Frågan är om vi har viljan, men det tycker jag märktes tydligt i fredags då miljontals skolelever världen över strejkade tillsammans med Greta. Vi kan om vi vill!

Vad kan vi då göra för att minska våra koldioxidutsläpp? Ja, det finns massor! WWF har sammanfattat det i fem områden som alla börjar på bokstaven B: biffen, bilen, bostaden, butiken och börsen. Här kommer några enkla tips inom varje område:


  • Biffen – minska din köttkonsumtion. Vi behöver inte alla bli vegetarianer, men eftersom kött är det livsmedel som påverkar miljön mest får det stor effekt att minska köttportionerna eller byta ut några rätter i veckan mot vegetariska alternativ. Nötkött släpper ut mest, medan viltkött är det mest klimatsmarta. Att undvika matsvinn är också väldigt viktigt eftersom så mycket som en tredjedel av all mat som produceras i världen kastas.
  • Bilen – låt den stå så ofta du kan. Våra inrikes resor står för omkring en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och personbilarna bidrar med mer än hälften av det. Vi måste åka mindre med bil, men också gå över till små och effektiva fordon som drivs av el eller förnybara drivmedel. Även flyget står för en stor del av utsläppen och i Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare och år mer än fördubblats sedan början av 1990-talet och orsakar fem gånger mer utsläpp än en genomsnittlig världsmedborgares. Vi måste alla tänka över våra resvanor och välja andra färdsätt när det är möjligt, exempelvis tåget.
  • Bostaden – spara och effektivisera. Med ganska enkla medel kan du minska ditt ekologiska fotavtryck från bostaden genom att till exempel undvika att lämna apparater på i standby-läge, spara på vattnet, köpa energieffektiva vitvaror och lampor – något som sparar både energi och pengar. Att byta till förnybar och gärna Bra Miljöval-märkt el hos ditt energibolag är en enkel åtgärd som gör stor skillnad och inte kostar så mycket mer.
  • Butiken – handla medvetet och klimatsmart. En allt större del av vår miljöpåverkan kommer från vår konsumtion av prylar, kläder, skor, möbler och elektronikprodukter. Vi måste minska vår överkonsumtion eftersom varje ny sak du köper lämnar ett avtryck på planeten. Inför varje inköp kan du fråga dig om du verkligen behöver den produkten – kanske kan du låna, hyra eller köpa begagnat i stället. Laga och reparera i stället för att kasta och köpa nytt. Välj miljömärkt och ekologiskt när du handlar och tänk på att du röstar med varukorgen varje gång du väljer att lägga något i den – eller genom att välja att inte lägga något i den.
  • Börsen – se över ditt sparande. Vårt sparkapital förvaltas ofta i aktier och värdepapper på finansmarknaden över hela världen, investerade i olika typer av verksamheter. Genom det är vi alla delägare i en mängd bolag på världens börser. Många av dessa är verksamheter som bidrar till klimatförändringar. Se över hur dina investeringar och besparingar, även pensionssparande, är placerade och välj hållbara och klimatsmarta fonder genom att be din bank, fondförvaltare eller försäkringsbolag om hjälp. Låt dina sparpengar bidra till något som är bra för världen.


Greta har lyckats med att sätta fokus på klimatfrågan och fånga vår uppmärksamhet - låt oss nu tillsammans göra det vi kan för att bidra till en framtid där vi slipper extremt väder, översvämningar och torka, klimatflyktingar och oro. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och tillsammans gör vi skillnad, så är det bara!