Sommar, sol, värme… och torka

Mariefreds Tidning Måsen 200629


Sommar, sol, värme… och torka

Vi minns väl alla den varma och extremt torra sommaren 2018 då Sverige även drabbades av flera svåra skogsbränder. Förra året var globalt sett det näst varmaste året sedan temperaturmätningarna startade (medeltemperaturen var bara något lägre än rekordåret 2016) och nu pekar klimatforskare på att 2020 kan bli det varmaste året hittills uppmätt. Trots att utsläppen har minskat till följd av coronapandemin stoppas inte den globala uppvärmningen - årets minskade utsläpp av koldioxid har endast haft kortsiktiga positiva effekter på miljön, men inte någon påverkan på klimatet som helhet. Det krävs mer långvarigt arbete för att det ska ha någon effekt på koncentrationen av växthusgas i vår atmosfär, menar forskarna.


Förutom att fortsätta göra allt vi kan för att minska vår klimatpåverkan behöver vi särskilt under den varma årstiden tänka på att spara på vårt vatten. Det finns flera skäl att spara på vatten - dels är det en naturresurs som ska hanteras varsamt, dels går det åt mycket energi för att rena och producera dricksvatten. Vi ska leva mer hållbart och då är det viktigt att inte slösa på vatten och det går att spara många liter bara genom att göra smarta val.


Tips på hur du kan bli vattensmart:


 • Diska och tvätta med fulla maskiner
  Undvik att diska för hand och att skölja disken under rinnande kran. Vid en disk under rinnande vatten som pågår i tre minuter går det åt ca 18 liter vatten.
 • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt
  Spolar du en stund för att få kallt vatten att dricka? Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola länge varje gång du vill ha ett glas kallt vatten.
 • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna och rakar dig
  Många borstar tänderna och låter kranen stå på under tiden. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar sparas ca 18 liter vatten. Borstar du tänderna på detta sätt två gånger varje dag sparas 36 liter.
 • Duscha kortare
  Om du minskar duschtiden med 5 minuter kan du spara 60 liter. Med ett snålspolande duschmunstycke minskar förbrukningen till 7 liter/minut, vilket också minskar kostnaden per år för varje hushåll.
 • Undvik att bada badkar
  Det går åt cirka 200 liter för att fylla ett badkar. Det är mer än vad de flesta i Sverige använder per dygn. Ta en kort dusch istället.
 • Vattna med vattenkanna i trädgården
  En vattenslang kan förbruka så mycket som 1000 liter per timme. Om du behöver vattna med dricksvatten är det bättre att använda vattenkanna. Minska avdunstningen och spara vatten genom att täcka jorden med bark, kompost eller hö. Undvik att vattna mitt på dagen när det är som varmast, då avdunstar vattnet innan det hunnit tränga ner i jorden. Vattna istället på morgonen eller på kvällen.
 • Låt gräsmattan vara
  Gräsmattan klarar av en långvarig torka. Det kan gå åt så mycket som 150–350 liter om du har vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter.
 • Samla regnvatten i en tunna
  Bor du i hus kan du ställa en tunna under takrännan och använda det uppsamlade vattnet. Då kan du också glädja dig över att vattnet inte kostat dig någonting.
 • Ta hand om poolen
  Har du pool, fyll den sakta och nattetid. Se också till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong. Genom att täcka över poolen minskar du dessutom avdunstningen av vatten.