Återanvändning oftast bättre än engångsgrejer

Mariefreds Tidning Måsen 200517


Återanvändning oftast bättre än engångsgrejer

I den förra krönikan skrev jag om den nya skatten på bärkassar av plast som införts som ett sätt att minska mängderna plast som hamnar i våra vatten. Ett sätt är att istället använda exempelvis kassar av tyg eller andra mer klimatsmarta material, och framförallt att använda dem många gånger. Det väcker tankar kring återanvändning av olika saker även i andra sammanhang.


En vanlig fråga när det gäller återanvändning är om det är bättre att använda porslinsmuggar i stället för engångsmuggar av papper, till exempel på en arbetsplats. Porslinsmuggar behöver ju diskas och då behövs både vatten, energi och diskmedel. Trots det är det enligt flera källor (bland annat Naturskyddsföreningen) bättre ur miljösynpunkt att använda porslinsmuggar i stället för pappersmuggar. För att kunna jämföra miljöpåverkan från en produkt (eller tjänst) görs en så kallad livscykelanalys då man räknar in påverkan i alla steg i en produkts livscykel – från att den tillverkas till att den används och så småningom slängs och tas om hand som avfall. Även när man räknar in råvara, transport, diskning och avfallshantering är det bättre med muggar som man kan använda många gånger, än att välja en engångsmugg.


Även Stockholms läns landsting har undersökt klimatpåverkan för muggar, glas och koppar och kommit fram till att porslinsmuggar är bättre än engångsmuggar. Vid tillverkning av porslinsmuggar är klimatpåverkan större än vid tillverkning av plast- och pappersmuggar, men tar man med den sammanlagda klimatpåverkan är porslin bättre. Redan efter 16 användningar är porslinsmuggen bättre än plastmuggen och den blir bara bättre ju fler gånger den används. Det lönar sig alltså att satsa på en porslinsmugg i bra kvalitet som håller länge. Om man någon gång måste ha engångsmuggar är papper bättre än plast. Porslinsmuggen måste användas 64 gånger för att bli bättre än pappersmuggen. Sen måste man också tänka på att diska när maskinen är full, med ett miljömärkt diskmedel, och att inte överdosera medlet.


Som alltid är det inte en enstaka handling eller produkt som räddar klimatet, men många små steg tillsammans gör skillnad.